شرکت کشت و صنعت راتینا
English

فرم استخدام


متقاضی محترم لطفا فرم زیر را بادقت تکمیل کنید.


مشخصات فردی

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

تاریخ تولد:

وضعیت نظام وظیفه:

شماره شناسنامه:


وضعیت تاهل:
اطلاعات تماس

تلفن همراه:

تلفن ثابت:

تلفن محل کار سابق:

ایمیل:

محل سکونت:

محل کار سابق:
سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

شهر محل تحصیل:

مدرسه یا دانشگاه:

نوع مدرسه یا دانشگاه:

سال اخذ مدرک:

معدل:

 


سوابق کاری

از تاریخ:

تا تاریخ:

نام محل کار:

شهر محل کار:

تلفن محل کار:

سمت:

آخرین حقوق:

علت ترک کار:

 


دوره های آموزشی زبان خارجی و کامپیوتر

نام دوره:

سطح:

محل آموزش:

سال:

میزان ساعات دوره:

آیا امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟


مهارت در زبان خارجی

نام زبان خارجی:

نوع توانایی (خواندن - نوشتن -مکالمه):

میزان تسلط :


مهارت در کامپیوتر

نام برنامه:

سطح:

میزان تسلط:آیا از کارکنان شرکت کسی را میشناسید؟

لطفا دو نفر از خویشاوندان یا دوستان خود را جهت رساندن پیغام در زمانی که دسترسی به شما امکان پذیر نیست ، معرفی نمایید.

    نام و نام خانوادگی:

    نسبت:

    آدرس و تلفن:


دو نقطه قوت عمده ی شخصیتی / شغلی خود را بیان کنید:

دو نقطه ضعف عمده ی شخصیتی / شغلی خود را بیان کنید:

آیا برای سپردن ضمانت و یا معرفی شخص ضامن مشکلی ندارید ؟

(جهت اطلاع در صورت استخدام ، سپردن چک یا سفته و ضمانت از دو شخص معتبر الزامی است )


آیا سابقه پرداخت حق بیمه دارید :


آیا بیماری خاصی دارید؟

(در صورت بیماری یا حادثه به چه شخصی می توان مراجعه نمود؟ شماره تماس را قید کنید:)


آیا سابقه استعمال دخانیات دارید؟


در صورت استخدام در این شرکت ، آیا دارای شغل دوم و یا تعهد کار در سازمان دیگری نیز می باشید ؟ لطفا توضیح دهید .

حقوق و مزایای ماهیانه مورد انتظار:

پاسخ به این سئوال الزامی است . لطفاً از ارائه جملات کلی (توافقی ، ... ) اجتناب کنید . بدیهی است که حقوق هر شخص بر اساس توانایی های او در کار سنجیده می شود اما این سئوال صرفاً جهت بررسی میزان توقع شماست .

سایر اطلاعات

بارگذاری فایل رزومه:

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top